ائل مانائل مان – بسته بندی چای

متریال مصرفی:  opp (30میکرون) +  متالایز cpp (30 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست