کینوکینو – بسته بندی جوپرک

متریال مصرفی:  opp (30میکرون) + cpp (20میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست