سالم-نخودسالم – بسته بندی نخود

متریال مصرفی:  opp)20میکرون) + cpp (50 میکرون)

خدمات انجام شده برای این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست