تک چینتک چین – بسته بندی حبوبات

متریال مصرفی:  opp (20 میکرون) + opp (30 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، شیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست