راسپیناراسپینا – بسته بندی پاپ کرن شکلاتی

متریال مصرفی:  opp (20میکرون) + cpp مات (۳۰ میکرون)

خدمات انجام شده برای این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت ، شیت

فهرست